Situació: Un amic tou t'encarrega de comprar un regalo per calqui u que no coneixes tant, i te fa por de no el triar bé. Digues-li que pot ésser que no li agradarà, lo que li vols comprar.

Interpretació: Declarativa dubitativa.

Informant: M. P.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. En el primer, hi tenim un accent tonal ascendent-descendent, a jo, un d'ascendent, a sep, un de baix, a tric, i un d'ascendent, a jo. En el segon, hi trobem un accent tonal baix, sobre la síl·laba é-, i un d'ascendent-descendent, sobre la síl·laba gus-. A continuació, un to de frontera baix separa el segon domini entonatiu del tercer. L'últim domini entonatiu presenta un accent tonal ascendent-descendent, sobre la síl·laba ell. La cadència final és descendent.

Enunciat: Jo no el sep si lo que tric jo, li pot ésser de gusto, per a ell!