Situació: Tu i una amiga estau parlant de certos amics que volen comprar un apartament i no saben de segur on anigueran a viure. Tu saps que anigueran a Olmedo. L'amiga tua te diu que no, que segurament anigueran a Càller. Digues-li, convencida, que no, que anigueran a Olmedo.

Interpretació: Declarativa categòrica amb matís d’obvietat.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn està format per tres dominis entonatius. El primer inclou tres accents tonals: un d’ascendent, sobre jo, un de d'ascendent-descendent, sobre ben, i un de descendent, sobre -ci-. Un to de frontera baix delimita el primer domini. A continuació, el segon domini presenta un accent ascendent-descendent, sobre la síl·laba van, i un altre, però esglaonat, sobre la síl·laba -me-. El to de frontera és baix. L'últim domini entonatiu consta d'un accent tonal descendent, sobre viu-. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Jo só ben convencida! Que van(en) a l'Olmedo a viure!