Situació: Entres en un forn i entens un olor de coca assai de bo. Lo dius a la panetera.

Interpretació: Exclamativa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer es correspon amb l'expressió mama mia, a la qual s’associa un accent tonal ascendent-descendent, a la síl·laba ma-, i un d'alt, a la síl·laba mi-. El to de frontera és baix. En el segon domini entonatiu, hi trobem una successió d'accents tonals ascendents esglaonats descendentment, sobre les síl·labes bell, -lor i pa. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Mama mia, qui bell olor de de pa!

>