Situació: Entres en una botiga on hi ha una dona que és una mica sorda. No t'ha entès bé, i, després de li diure que te posi un parell de taronges, te pregunta si són llimons, lo que vols. Digues-li que no, que allò que vols són taronges.

Interpretació: Declarativa no neutra amb focalització contrastiva.

Informant: P. Z.

Descripció: En el primer domini entonatiu, hi apareixen dos accents tonals ascendents, alineats amb les síl·labes és i -mó, i seguits d'un to de frontera baix. El segon domini entonatiu conté un sol accent descendent, associat a la síl·laba vull i seguit d'un to de frontera baix. L'últim domini entonatiu conté un accent tonal descendent, alineat amb la síl·laba vull, i un d'ascendent-descendent, associat a la síl·laba -ron- de TARONJA, l'element focalitzat. La cadència final és descendent.

Enunciat: No és llimó, que vull! Ma jo vull la TARONJA!