Situació: T’han preguntat si prefereixes peres o taronges. Tu respons que taronges.

Interpretació: Declarativa neutra.

Informant: M. C.

Descripció: El to comença en un nivell mitjà-alt de la tessitura de la parlant i realitza un moviment descendent sobre la síl·laba tònica -ron-. A la posttònica, s’hi associa una cadència final descendent.

Enunciat: Taronja.