Situació: Passen deu segons i no ixi ningú. Penses que forses és al pla de damunt i la tornes a aquidrar.

Interpretació: Vocatiu d’insistència.

Informant: R. B.


Descripció: Aquest contorn està format per dos dominis entonatius. El primer, amb la forma apocopada Mari', presenta un accent tonal ascendent-descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon, que és el vocatiu íntegre, sense apocopar, conté una accent descendent. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Mari'! Maria!!