Situació: Entres a casa d'una amiga tua, Maria, però quan sés a dins no la veus. Penses que pot ésser a la sua posento. Aquidra-la.

Interpretació: Vocatiu.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn es tracta del vocatiu Maria amb matís d'insistència i, per tant, apocopat, i presenta un sol accent tonal ascendent-descendent, sobre la síl·laba tònica Ma-. La cadència final és de tipus descendent.

Enunciat: Mari'!