Situació: Imagina-te que treballas a la reception en un hotel i entra una coppia que vol un posento. Digues-li que umplin un formulari.

Interpretació: Ordre.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn presenta tres dominis entonatius. En el primer, hi trobem un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba -niu, seguit d'un to de frontera baix. El segon consta d'un accent tonal descendent, sobre la síl·laba -lar, seguit d'un to de frontera baix. L'últim conté un accent tonal alt, a la síl·laba -quest, i un de descendent, sobre la síl·laba nuclear. El contorn es clou amb una inflexió final descendent.

Enunciat: Teniu de... de compilar aquest formulari.