Situació: La teva veïna t'explica que és anada en un restaurant a cena i va demanar conill amb ceba. Afirma tota convencida que li van donar gata en lloc de conill. Encara no hi creus. Demaan-li què li han donat (assai meravillada).

Interpretació: Pregunta reiterativa exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn presenta dos accents tonals: un accent tonal alt, alineat amb la síl·laba co-, i un accent tonal descendent, associat a la síl·laba -nat. La cadència final és descendent. Reconeixem el matís d'estranyesa en l'ús d'un registre tonal ampli.

Enunciat: Ma cosa t'han donat?