Situació: T'han demanat per on hi has anat, però no saps si has entès això, per on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. Pregunta si t'han demanat una cosa o l'altra, és a dir, per on hi has anat o per on hi has entrat.

Interpretació: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre amb disjunció.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn conté tres dominis entonatius, que es corresponen, els dos últims, amb cada un dels elements de la disjunció. El primer presenta un accent tonal ascendent, associat a la síl·laba -leu, i un de descendent, alineat amb la síl·laba -ber. El to de frontera és baix. En el primer element de la disjunció, hi trobem un accent tonal ascendent, alineat amb la síl·laba -sa- i seguit d'un to de frontera alt. En el segon element de la disjunció, hi tenim un accent tonal alt, a la síl·laba on, i i un de descendent, a la síl·laba -tra-. La cadència final és descendent.

Enunciat: Voleu saber d'on só passada o d'on só entrada?