Situació: T'han demanat on anaves, però no saps si l'has entès bé. Demana si és això, lo que t'han demanat.

Interpretació: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn presenta dos dominis entonatius. En el primer, hi trobem un accent tonal ascendent, alineat amb la síl·laba co-, i un de descendent, associat a la síl·laba -nat. En el segon, hi tenim un accent tonal ascendent, a la síl·laba on, i un de descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt com a accent nuclear. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Cosa m'has demanat: on só anant?