Situació: Havies dit a la gent que treballa amb tu que facessin una cosa, i quan arribes descobreixes que no l'han fet perquè t'esperaven. Demana-te a tu mateixa què farien sense de tu.

Interpretació: Pregunta parcial retòrica.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn conté dos dominis entonatius. El primer domini inclou un accent tonal ascendent, que s’alinea amb la síl·laba co-, i un altre, amb la síl·laba -ri-. El to de frontera és baix. En el segon domini entonatiu, hi trobem un accent tonal alt, alineat amb la síl·laba sen-, i un de baix, associat a la síl·laba mi. El to de frontera final és baix.

Enunciat: Cosa faríveu sense de mi?