Situació: Demanes a un germà que te faci un treball i no estàs tanta segura que te'l faci, perquè ja li has demanat altres voltes i no t'ha ajudat mai. Demana-li, mig enfadada, quan te'l faràs.

Interpretació: Pregunta parcial imperativa.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer s’inicia amb un accent tonal alt, sobre la síl·laba quan. A continaució, trobem un accent tonal descendent, alineat amb la síl·laba és i seguit d'un to de frontera baix. El segon domini conté un accent tonal baix, associat a la síl·laba fas i seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Quan és que me'l fas?