Situació: Un amic tou te parla d'un coneixent que deieva moneda assai a la banca i encara demanava més préstits. Demana (sorpresa perquè ja lo sabies, que en devia assai) quanta moneda deu a la fi.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest enunciat, de dos dominis entonatius, consta de tres accents tonals: un d'alt, alineat amb la síl·laba -sai (italianisme que ha substituït la forma quant/a), un de descendent, associat a la síl·laba deu, i, finalment, un de baix, alineat amb la síl·laba -ca-. La cadència final és descendent.

Enunciat: Assai moneda li deu encara?