Situació: Trobes un paquet a dins de casa tua. Demana a tou fill Esteve qui ha portat això.

Interpretació: Interrogativa parcial amb dos elements perifèrics a l'esquerra.

Informant: R. S.

Descripció: El primer domini, dels tres que formen aquest enunciat, es correspon amb l’element perifèric a l’esquerra, un vocatiu apocopat (Alessa') i presenta un accent tonal descendent i un to de frontera baix . A continuació, el segon domini presenta un accent tonal ascendent, associat a la síl·laba -quest, i un de descendent, alineat amb la síl·laba -quet. El to de frontera es manté baix. El tercer domini, la interrogativa parcial, es caracteritza per un accent tonal descendent, sobre la síl·laba qui és, i dos de baixos, sobre les síl·labes l'ha i por-. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Alessa', ma aquest paquet, qui és que l'ha portat?