Situació: Una veïna tua t'explica que hi és anat un senyor per fer una revisió de la instal·lació del gas i que no l'ha deixat entrar perquè no tenia a bastança moneda per pagar-lo. Ell ha dit que lo sendedemà hi tornaria. Demana-li què li diguerà, si hi torna.

Interpretació: Interrogativa parcial neutra de més d’una unitat tonal.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn està format per quatre dominis entonatius. El primer, format pel vocatiu apocopat Mari', consta d'un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. Al segon domini, s'hi percep un accent tonal ascendent que s’alinea amb la síl·laba tònica co-, i un de descendent, associat a la síl·laba dius i que precedeix un to de frontera baix. El tercer domini conté un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. I, finalment, l'últim domini presenta dos accents alts, sobre les síl·labes ve i ho-, i un de baix, sobre la síl·laba gas. La cadència final és descendent.

Enunciat: Mari', cosa li dius demà ja que ve aqueix home del gas?