Situació: Tens a viatjar a París i vols comprar un regalo a una persona que no coneixes assai i amb la qual vols restar bé. Vols que un amic tou t'aconselli i li demanes què li portaria.

Interpretació: Interrogativa parcial neutra de dues unitats tonals.

Informant: R. B.

Descripció: Un accent tonal baix, sobre la síl·laba tònica co- (de cosa, l'equivalent del pronom què, que trobem en la resta de dialectes del català), marca l’inici del contorn, que consta de dos dominisi entonatius. A continuació, tenim una successió de tons alts esglaonats i un to de frontera baix. El segon domini entonatiu reprodueix el mateix patró que el primer. Observeu la presència del pleonasme que li pugui portar-li, fenomen sintàctic recurrent en la parla col·loquial en alguerès.

Enunciat: Cosa penses que li pugui portar-li, que a ell li agradi?