Situació: Vols tranquil·litat, però sés enmig d'un casí impressionant. Demana-te a tu mateixa si hi siguerà mai tranquil·litat, en aquesta casa.

Interpretació: Interrogativa absoluta retòrica.

Informant: R. B.

Descripció: El contorn conté quatre dominis entonatius. En el primer, hi trobem el vocatiu Rita. Tot seguit, els tres dominis següents, presenten el mateix patró entonatiu: un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera també descendent. La seqüència es realitza en un registre molt baix.

Enunciat: Rita, ma per a tu un moment de pau lo trobaràs?