Situació: Cerques la Maria i no la trobes. Veus calqui u que sap que la coneix i li demanes si l'ha vista.

Interpretació: Interrogativa absoluta amb dislocació a l'esquerra.

Informant: R. B.

Descripció: Aquesta interrogativa absoluta amb dislocació a l'esquerra consta de tres dominis entonatius. El primer presenta un accent tonal descendent, alineat amb la síl·laba -ri- i seguit d'un to de frontera baix. El segon, un accent tonal ascendent, associat a la síl·laba vis-, seguit també d'un to de frontera baix. L'últim domini entonatiu, l'auxiliar del participi vista, que apareix postposat al participi, presenta un accent baix. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Ma Maria, vista l'has? Só cercant-la...