Situació: Has comprat gelat de vainilla i d'avellana per l'onomàstic. Demana als convidats si volen gelat de vainilla o d'avellana.

Interpretació: Interrogativa amb disjunció.

Informant: R. B.

Descripció: A continuació, tenim una seqüència de dos contorns entonatius formats per dos dominis entonatius cada un. El dos primers dominis entonatius presenten el mateix patró: un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon contorn, la disjunció, presenta un accent tonal ascendent (el primer terme de la disjunció), seguit d'un to de frontera baix, i un accent tonal descendent (el segon terme de la disjunció), seguit d'un to de frontera, també, baix.

Enunciat: Ma gelato, a ne voleu? Ne voleu de vani... de vanilla o d'avellana?