Situació: Telefoneges a casa d'una companyona que se diu Maria i no hi és. Més tard tornes a aquidrar. Demana als sous genitors si hi és.

Interpretació: Interrogativa confirmatòria.

Informant: R. B.

Descripció: El primer domini entonatiu, dels dos que formen aquest contorn, conté un accent tonal descendent, alineat amb la síl·laba -ri- i seguit d'un to de frontera baix. El segon presenta el mateix patró. Observeu que la síl·laba pretònica es realitza en tots dos casos amb un to extra alt. El contorn es clou amb una inflexió final descendent.

Enunciat: Ma Maria, tornada és?