Situació: Te conviden a menjar paella i és la més bona que has menjat mai, restes encantada. Què dius?

Interpretació: Exclamativa.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. En el primer, hi trobem dos accents tonals, un d'ascendent i un de descendent, alineats amb les síl·labes -ment i bo-, seguits d'un to de frontera descendent. El segon domini entonatiu consta de dos accents tonals baixos, seguits, també, d'un to de frontera baix. I a l'últim domini entonatiu, hi trobem un accent tritonal (ascendent-descendent), associat a la síl·laba mai, seguit de dos accents tonals, un d'ascendent i un de descendent. El contorn es clou amb una inflexió final descendent.

Enunciat: Verament bona, aqueixa paella, no l'he mai volguda assajar.