Situació: Un amic tou t'encarrega de comprar un regalo per calqui u que no coneixes tant, i te fa por de no el triar bé. Digues-li que pot ésser que no li agradarà, lo que li vols comprar.

Interpretació: Declarativa dubitativa.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. El primer domini entonatiu conté dos accents tonals, un d'ascendent, associat a la síl·laba co- i un de descendent, associat a la síl·laba sep. Es clou amb un to de frontera descendent. Els dos altres dominis entonatius presenten el mateix contorn: un accent tonal ascendent, alineat amb les síl·labes -gra-, seguits ambdós de tons de frontera baixos.

Enunciat: Jo cosa sep, si li agrada, si no li agrada.