Situació: Tu i una amiga estau parlant de certos amics que volen comprar un apartament i no saben de segur on anigueran a viure. Tu saps que anigueran a Olmedo. L'amiga tua te diu que no, que segurament anigueran a Càller. Digues-li, convencida, que no, que anigueran a Olmedo.

Interpretació: Declarativa categòrica amb matís d’obvietat.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn està format per dos dominis entonatius. El primer inclou dos accents tonals ascendents, sobre les síl·labes dit i van . Un to de frontera ascendent delimita el primer domini. A continuació, el segon domini presenta un accent descendent, sobre la síl·laba tònica -me-. El to de frontera final és de tipus descendent.

Enunciat: T'he dit que van(en) a l'Olmedo.