Situació: Entres en un forn i entens un olor de coca assai de bo. Lo dius a la panetera.

Interpretació: Exclamativa.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer conté dos accents tonals: un de baix i un d'ascendent, i es clou amb un to de frontera baix. El segon domini es caracteritza per la presència d’un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba tònica -ment, i un accent descendent, alineat amb la síl·laba bo-. El final del contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Aqueixa coca és verament bona.