Situació: T’han preguntat si prefereixes peres o taronges. Tu respons que taronges.

Interpretació: Declarativa neutra.

Informant: R. B.

Descripció: El to comença en un nivell mitjà-alt de la tessitura del parlant i realitza un moviment descendent, sobre la síl·laba tònica -ron-. A la posttònica, s’hi associa una cadència final descendent.

Enunciat: La taronja.