Universitat Pompeu Fabra | 14 d’octubre de 2011

Aula 52.415 (Campus de la Comunicació - Poblenou, UPF)

 

10.00

Lingüística i multimodalitat
Lluís Payrató (Universitat de Barcelona)

10.25

La transcripció no verbal: aplicació al corpus CAP
Jaume Fitó (Universitat de Barcelona)

10.50

Gestos coverbals, dinamicitat i estativitat
Marina Lloberes (Universitat de Barcelona)

11.15 Descans

11.40

Prosòdia audiovisual: el paper del gest, la prosòdia i el lèxic en la percepció de la incertesa
Pilar Prieto (ICREA - Universitat Pompeu Fabra)

12.05

Interacció entre entonació i gestos en l'expressió del focus i les preguntes
Joan Borràs-Comes (Universitat Pompeu Fabra)

12.30

Audiovisual facilitation in the perception of focus
Cecilia Pugliesi, Universitat Pompeu Fabra

12.55

L'adquisició de la coordinació temporal entre gest i parla
Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu Fabra)

13.20

The contribution of gesture to the perception of inferred meaning
Meghan Armstrong (Universitat Pompeu Fabra – The Ohio State University)

 

Organitzat per:

Grup d'Estudis de Variació (Universitat de Barcelona)
Grup d'Estudis de Prosòdia (Universitat Pompeu Fabra)

Disseny i implementació: Núria Esteve-Gibert / Joan Borràs-Comes