Back to main page

Commitès

Organitzadors

Pilar Prieto (ICREA - Universitat Pompeu Fabra)
Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d'Estudis)
Maria del Mar Vanrell (Universitat Autònoma de Barcelona)

Comitè organitzador local

Pilar Prieto (coord.)
Joan Manel Borràs
Verònica Crespo
Núria Esteve
Paolo Roseano
Rafèu Sichel
Maria del Mar Vanrell

 

Disseny: Joan Borràs-Comes ··· Implementació: Núria Esteve-Gibert