Back to main page

Convocatòria de comunicacions

Al Workshop sobre la prosòdia del català s'hi accepten resums sobre qualsevol aspecte fonètic o fonològic de la prosòdia del català. També s'hi accepten contribucions a la recerca interdisciplinària en prosòdia del català, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres. Els resums podran ser escrits en català o en anglès. Hi haurà un procés de selecció arbitrat a partir del qual es distribuirà les propostes en comunicacions orals i pòsters.

Format dels resums

Els resums s'han d'enviar en format DOC. L'extensió màxima dels resums és d'una pàgina de text, i s'hi pot afegir una pàgina més per incloure les referències bibliogràfiques i figures. Indicacions recomanades de format: Mida A4, marge de les pàgines de 2,5-3 cm, tipus de lletra Times New Roman a 12 pt, espaiat entre línies múltiple a 1,15. La primera línia de l'abstract ha d'incloure el títol en negreta, la segona línia ha d'incloure el/s nom/s de l'/dels autor/s, la tercera línia ha d'incloure les respectives aficilacions, i la quarta línia ha d'incloure els correus electrònics. Cal deixar una línia en blanc entre les línies del títol i el text del resum. També s'ha de crear una còpia anònima del resum.

Es recomana emprar fonts Unicode per a les transcripcions fonètiques que s'hi incloguin. Per trobar fonts Unicode compatibles amb l'AFI visiteu aquest enllaç. Per saber més sobre l'ús de fonts Unicode en la Fonètica visiteu aquest altre.

Podeu enviar els resums (la còpia anònima i la que inclou els noms) per correu electrònic abans del 9 de maig de 2016, a l'adreça electrònica següent: santiago.gonzalez@upf.edu. La notificació sobre l'acceptació o no dels resums es durà a terme el 30 de maig de 2016.

Dates importants

Termini per a la presentació de resums: 9 de maig
Notificació d'acceptació i publicació del programa: 30 de maig
Data del workshop: 4 de juliol

Si teniu qualsevol dubte, no dubteu a contactar-nos a: santiago.gonzalez@upf.edu

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente