Back to main page

Program

Download the book of abstracts here.

9.30 - 10.30
  Intonation in Italian varieties: what does not differ?
Barbara Gili-Fivela (CRIL - Università del Salento)
10.30 - 10.50
  Impressions perceptives sobre dades del català, de l'italià i el sard en el marc de l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic
Ana Ma. Fernández Planas (UB), Paolo Roseano (UB-UPF), Wendy Elvira García (UB), Josefina Carrera Sabaté (UB), Domingo Román Montes de Oca (Universidad Católica de Chile) i Eugenio Martínez Celdrán (UB)
10.50 - 11.10

 

  El punt de vista perceptiu en el marc AMPER: impressions auditives d'oients de Barcelona
Wendy Elvira García (UB), Josefina Carrera Sabaté (UB), Ana Ma. Fernández Planas (UB), Paolo Roseano (UB-UPF), Domingo Román Montes de Oca (Universidad Católica de Chile) i Eugenio Martínez Celdrán (UB)
11.10 - 11.50
  COFFEE
11.50 - 12.10

 

  The role of context, prosody, and gesture in the perception of verbal irony
Santiago González-Fuente (UPF), Patrick Zabalbeascoa (UPF), Pilar Prieto (ICREA - UPF)
12.10 - 12.30
  Codificació prosòdica i tonal de les relacions discursives
Yurena Gutiérrez (UAB), Lourdes Aguilar (UAB)
12.30 - 12.50
  The Role of Intonation and Gesture in Mock vs. Genuine Impoliteness
Sean McKinnon (UPF - Indiana University)
12.50 - 15.30
  LUNCH
15.30 - 15.50

 

  La comprensió pragmàtica dels gestos d’assenyalar en infants de 12 mesos: el paper de la prosòdia i la forma del gest
Núria Esteve-Gibert (UPF), Pilar Prieto (ICREA - UPF), Ulf Liszkowski (MPI - Hamburg Universität)
15.50 - 16.10

 

  L’entonació de les preguntes parcials reclamatòries en català central
Paolo Roseano (UB - UPF), Ana Ma. Fernández Planas (UB), Wendy Elvira García (UB), Ramon Cerdà Massó (UB), Eugenio Martínez Celdrán (UB)
16.10 - 16.30

 

  Vocative intonation in Central Catalan: social and contextual factors
Joan Borràs-Comes (UPF), Rafèu Sichel-Bazin (Universität Osnabrück - UPF), Pilar Prieto (ICREA - UPF)
16.30 - 16.50
  García Melero i Jené. Dos models entonatius per presentar entrevistes
Nil Torrent (UB)
16.50 - 17.20
  COFFEE
17.20 - 17.40

 

  Els erasmus fan preguntes?
Dolors Font-Rotchés (UB), Agnès Rius-Escudé (UB), Francina Torras Compte (UB)
17.40 - 18.00

 

  La importància de la prosòdia en el marcatge de la font d’informació
Maria del Mar Vanrell (Universidad Autónoma de Madrid), Meghan Armstrong (University of Georgia), Pilar Prieto (ICREA - UPF)
18.00 - 18.20

 

  Intonational phonology and pragmatics: the intonation of offers in Catalan
Lluïsa Astruc (The Open University), Maria del Mar Vanrell (Universidad Autónoma de Madrid), Pilar Prieto (ICREA - UPF)
18.20 - 18.40

 

  The effects of intonation and gesture in yes-answers to negative yes-no questions
Susagna Tubau (UAB), M. Teresa Espinal (UAB), Santiago González (UPF), Pilar Prieto (ICREA -UPF)
18.40 - 19.00
  DEBATE

 

Universitat Autònoma de Barcelona Universidad del País Vasco Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Design and implementation: Joan Borràs-Comes, Núria Esteve-Gibert, and Santiago González-Fuente