Back to main page
Workshop sobre la prosòdia del català (5a edició)
Barcelona | 17 de juny de 2013

El Workshop sobre la prosòdia del català (anteriorment «Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI») arriba a la 5a edició amb la voluntat d'estendre les seves contribucions no només a l'àmbit de l'entonació sinó al de tota la prosòdia. En aquest workshop s'hi accepten propostes de comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions a la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

Aquest workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i l’Institut Menorquí d’Estudis. Es durà a terme a les instal·lacions de la UPF el 17 de juny de 2013. L'assistència és gratuïta.

 

Ponent convidada
Barbara Gili-Fivela (CRIL - Università del Salento)
"Intonation in Italian varieties: what does not differ?"

 

Universitat Autònoma de Barcelona Universidad del País Vasco Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Joan Borràs-Comes, Núria Esteve-Gibert i Santiago González-Fuente