Back to main page

Programa

9:00-9:30   INSCRIPCIÓ-BENVINGUDA
9:30-10:30

  El paper de la prosòdia en el desenvolupament lingüístic i comunicatiu dels infants
Núria Esteve-Gibert (UOC)
10:30-11:00   PAUSA-CAFÉ
11:00-12:40   ADQUISICIÓ DE LA PROSÒDIA
Moderador: Ignasi Mascaró
11:00-11:25   L’adquisició dels marcadors prosòdics de l’evidencialitat
Maria del Mar Vanrell (UIB), Meghan Armstrong-Abrami (UMass), Elena Castroviejo (EHU), i Laia Mayol (UPF)
11:25-11:50   El desenvolupament de la prosòdia i la pragmàtica en nens catalanoparlants
Mariia Pronina (UPF), Iris Hübscher (UZH), Ingrid Vilà-Giménez (UPF), i Pilar Prieto (ICREA - UPF)
11:50-12:15   Caracterització prosòdica dels TEA en el seu desenvolupament
Sònia Vilaltella (UAB), Maria del Mar Vanrell (UIB), i Anna Gavarro (UAB)
12:15-12:40   El rol pragmàtic i predictiu dels gestos rítmics: Un estudi longitudinal
Ingrid Vilà-Giménez (UPF)

12:40-14:45   DINAR
14:45-16:25   PROSÒDIA DIALECTAL
Moderadora: Maria del Mar Vanrell
14:45-15:10   La identificació del Lleidatà i de Tortosí en base a la prosòdia
Mariona Reverté Roca (UPF) i Joan Borràs-Comes (UPF - UAB)
15:10-15:35   Una caracterització prosòdica del sicilià en el marc romànic
Francesco Rodriquez (UF)
15:35-16:00   Estudi pilot sobre el tractament dialectomètric de les emocions en el marc AMPER
Juan María Garrido Almiñana (UNED), Ana Ma Fernández Planas (UB), Wendy Elvira-García (UNED), Paolo Roseano (UB, UniSA), Carolina Fabra Navarro (UB), i Ramon Cerdà Massó (UB)
16:00-16:25   Canvi entonatiu del català de Menorca
Ignasi Mascaró (IME) i Paolo Roseano (UB, UniSA)

16:25-16:55   PAUSA-CAFÉ
16:55-18:10   PROSÒDIA & PRAGMÀTICA
Moderador: Paolo Roseano
16:55-17:20   Els contorns melòdics ascendents del català: Complexitat en els usos pragmàtics
Dolors Font-Rotchés (UB) i Agnès Rius-Escudé (UB)
17:20-17:45   Interrogatives parcials de sorpresa: Una comparació entre català i castellà
Lourdes Romera Barrios (UB)
17:45-18:10   Vocatives in two Ibero-romance languages: A comparison of intonational variation in Catalan and Asturian
Eduardo García-Fernández (UMass)

18:10-18:30   PAUSA-CAFÉ
18:30-19:20   PROSÒDIA & ADQUISICIÓ DE LLENGÜES SEGONES
Moderadora: Dolors Font- Rotchés

18:30-18:55
  Hi ha transferència rítmica de la L1 a la L2? Estudi a partir de l’anglès parlat per catalanoparlants
Laura Alaña Vilas (UB) i Paolo Roseano (UB, UniSA)
18:55-19:20   Escoltar i cantar cançons ajuda a millorar les etapes inicials de la pronunciació d’una segona llengua
Yuan Zhang (UPF), Florence Baills (UPF), i Pilar Prieto (ICREA - UPF)

19:20   CLOENDA

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente