Back to main page
Descripció del workshop

En aquest workshop s'hi accepten propostes de comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions relacionades amb la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

Aquesta onzena edició del workshop està organitzada pel Grup d'Estudis de Prosòdia i ha comptat amb el suport del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Les passades edicions del workshop es van realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona (2009), la Universitat Pompeu Fabra (2010, 2013), la Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia (2011, 2014 i 2017) i la Universitat de Barcelona - Facultat d'Educació (2012, 2015 i 2018), organitzades pel Grup d'Estudis de Prosòdia (UPF-UAB), el Laboratori de Fonètica (UB) i el Laboratori de Fonètica Aplicada (UB).

Ponent convidada

Núria Esteve-Gibert

Podeu consultar més informació sobre la ponent convidada a la seva pàgina web.

Resum - Abstract

El paper de la prosòdia en el desenvolupament lingüístic i comunicatiu dels infants
Núria Esteve-Gibert – Univesitat Oberta de Catalunya

Els nadons són capaços de percebre els aspectes acústics de la prosòdia al cap de poques setmanes de néixer, i aquesta habilitat primerenca és clau per a l'adquisició posterior del lèxic, la sintaxi, la semàntica i la pragmàtica. En aquesta xerrada exposaré estudis que indiquen com els infants utilitzen la prosòdia per a comunicar-se amb el seu entorn i per a entendre les intencions comunicatives dels seus interlocutors. Mostraré com la prosòdia sovint interacciona amb altres estratègies comunicatives com la gestualitat per a aconseguir aquesta finalitat comunicativa primerenca. Quan s'observen en conjunt, aquests estudis semblen indicar que la prosòdia és un dels components lingüístics que es desenvolupen abans i que és imprescindible per a l'adquisició de la resta de dimensions del llenguatge.


 

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente