Back to main page
Comitès

Coordinadora

Pilar Prieto (ICREA - UPF)

Comitè organitzador

Florence Baills (UPF)
Peng Li (UPF)
Mariia Pronina (UPF)
Patrick Rohrer (UPF - UN)
Ingrid Vilà-Giménez (UPF)
Yuan Zhang (UPF)

Comitè permanent

Ana Maria Fernández Planas (Universitat de Barcelona)
Dolors Font (Universitat de Barcelona)
Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d'Estudis)
Pilar Prieto (ICREA - Universitat Pompeu Fabra)
Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears)
Paolo Roseano (Universitat de Barcelona - University of South Africa)

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente